Wyniki naboru na członka Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Stare Jabłonki i Kątno

utworzone przez | maj 28, 2019 | Aktualności

Na podstawie Regulaminu Naboru Członków do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego  realizowanego w ramach projektu „Jak dobrze mieć sąsiada…”, Koordynator projektu Sylwia Wyszyńska zgodnie z§5 ww dokumentu powołuje w skład Komisji następujące osoby:
1/ Sylwia Wyszyńska – przedstawiciel Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (Koordynator projektu),
2/ Magdalena Muraszko – Przedstawiciel Gminy Ostróda (partner projektu)
3/ Barbara Stabińska – przedstawiciel Stowarzyszenia „Wieś Jabłkowych Smaków”
4/ Iwona Pawlak – mieszkanka Starych Jabłonek
Na ogłoszenie dot. naboru członków do komisji ds. Budżetu Obywatelskiego odpowiedziało 2 mieszkańców wsi Stare Jabłonki:
– p. Krystyna Peplińska
– p. Iwona Pawlak.
Wybrana kandydatka wykazała się znacznie większym zaangażowaniem w sprawy społeczne dotyczące wsi, aktywnością na rzecz lokalnego środowiska oraz udziałem w akcjach społecznych (m.in. czytanie dzieciom).
Decyzja Koordynatora projektu jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
W najbliższym czasie powołane zostanie spotkanie Komisji, w celu oceny zgłoszonych projektów.
Skip to content