Wpłynęły pierwsze pomysły!

utworzone przez | mar 21, 2022 | Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Dziękujemy mieszkańcom Starych Jabłonek, którzy złożyli swoje propozycje na realizację Budżetu Partycypacyjnego!

Przypominamy, że jest kilka sposobów, by podzielić się swoją propozycją na działania w świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach oraz na zagospodarowanie terenu wokół niej:

1/ Messenger profilu projektu FB,
2/ Messenger profilu świetlicy wiejskiej FB,
3/ SMS do Animatora świetlicy wiejskiej p. Wioli,
4/ Telefonicznie,
5/ Poprzez aplikację BLISKO,
6/ Poprzez napisanie pomysłu na kartce i wrzucenie go do skrzynki pomysłów,
7/ osobiście.
Twórzmy to miejsce RAZEM!
Skip to content