STATUT

 

Nasze cele statutowe

Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji

Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi.

Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:
społecznego, kulturalnego i gospodarczego
Starych Jabłonek i okolic.

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Skip to content