Będzie Festiwal Jabłka!

utworzone przez | kw. 13, 2022 | Aktualności

W dniu dzisiejszym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków” znalazło się na liście rankingowej otrzymując tym samym dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Kraina Jabłkowych Cudów”. Dofinansowanie oznacza to, że już niedługo w miejscowości Stare Jabłonki odbędzie się długo wyczekiwany Festiwal Jabłka i wiele więcej!

 

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/15856/uchwala-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-aktywizacji-spolecznosci-lokalnych-na-obszarach-wiejskich-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariacie-w-roku-2022.html?fbclid=IwAR1DNlOvwsYFG8p_nFoepOwyGdH87SetedeLBB3JsSZx9Bhq1LopKF1rEkc

 

Skip to content